Årsmøte

Årsmøtet avholdes i tidtagerbua på Trabelia torsdag 12. mai kl 19:00. Saker som ønskes behandlet på årmøte må ihht vedtektene være levert styret senest 14 dager før årsmøtet. Dvs. at saker til årsmøte må være styret ihende senest 28. april. Saker sendes;...

Skiavslutning på Tromsvang

Som tidligere meddelt blir årets skiavslutning avholdt 15. april kl. 18:00. Da ungdomsskolen bruker festsalen til tentamen fremover, blir årets skiavslutning på Tromsvang. Hver enkelt familie tar med seg kaffe og kaker etter eget ønske. Brus/saft og pølser stiller vi...