Årsmøte 21. mars

Som annonsert i skinytt, avholdes årsmøtet i tidtagerbua på Trabelia onsdag 21. mars.
Saker som ønskes behandlet på årmøte må ihht vedtektene være levert styret senest 14 dager før årsmøtet. Dvs. at saker til årsmøte må være styret ihende senest 7. mars. Saker sendes: kjetihag@bbnett.no .
Endelig saksliste, og saksdokumenter vil bli tilgjengelig på hjemmesiden etter dette.