Årsmøte

Årsmøtet avholdes i tidtagerbua på Trabelia torsdag 12. mai kl 19:00.

Saker som ønskes behandlet på årmøte må ihht vedtektene være levert styret senest 14 dager før årsmøtet. Dvs. at saker til årsmøte må være styret ihende senest 28. april. Saker sendes; kjetihag@bbnett.no .

Endelig saksliste, og saksdokumenter vil bli tilgjengelig på hjemmesiden etter dette.