«Kick off» for årets sesong nærmer seg !

«Kick off» for årets sesong nærmer seg !
Tirsdag, 6 oktober kl. 1800 (merk klokkeslett) samles alle treningsgruppene (d.v.s. fra og med 1 klasse) seg på vårt anlegg på Trabelia og årets skisesong er i gang. De to eldste gruppene har hatt treninger mer eller mindre i hele sommer, og nå kommer de andre gruppene også med.
Vi møtes ved Trabelibua der vi deler inn i treningsgrupper for årets sesong samt presenterer trenerne! Mens hver gruppe tar seg ei treningsøkt samles foreldrene til den yngste gruppa seg på Trabelibua. Her gjennomgår vi en del praktiske ting rundt treningene mm.  Deretter samles vi på Trabelia Camping for pizza, pølser med drikke og en kaffekopp.  Treningene framover vil være vekselsvis på/ved Ringebu skole og Fåvang skole og vi trener fra kl. 1830! Vi skal også i år forsøke å få til sirkeltrening inne i gymsalen etter at den ordinære treningen er slutt.  Følg med framover på vår nye hjemmeside rfski.no. Denne vil være oppe og gå i slutten av måneden dersom alt går etter planen. Rfski.com vil fortsatt være aktiv ei periode framover.
NB! Parkeringsmulighetene på vår parkeringsplass er for tiden noe redusertp.g.a. anleggsdrift. Det er avklart med Trabelia Camping at vi kan parkere derdenne kvelden.