Kontaktinfo

Leder
Kjetil Hagen (2015-2016)
Vinkelvegen 2
2630 Ringebu
Tlf. 48992943
E-post: kjetihag@bbnett.no

Nestleder
Synnøve Riste (2015-2017)
2634 Fåvang
Tlf. 913 08301
E-post: synnove@hafjellkvitfjell.no

Styremedlem, sekr.
Sissel Brandstad (2016-2018)
Brekkomsvegen 902
2634 Fåvang
Tlf. 99641660 (M)
E-post: mk.sissel@hotmail.com

Styremedlem, sportslig leder langrenn
Svein Morten Laingen (2016-18)
Høystadvegen 29
2630 Ringebu
Tlf. 90169318 (M)
E-post: smlaingen@online.no

Styremedlem, sportslig leder orientering
Ragnhild Haugen (2016-2018)
Øvermovegen 23
2630 Ringebu
Tlf. 61280306 (P) – (M) 47322630
E-post: ragnhild.w.haugen@gmail.com

Styremedlem, økonomi
Jan Ove Møller (2017-2019)
Gudbrandsdalsvegen 471
2634 Fåvang
tlf. 911 71734
E-post: 54shovel@gmail.com

Styremedlem, anlegg
Frode Fjellstad (2016-2018)
Brekkomsvegen 952
2634 Fåvang
Tlf. 41915097 (M)
E-post: f-fjells@online.no

Varamedlem
Liv Kristin øverlie (2014-16) 1. vara
Høystadvegen, 23
2630 Ringebu
tlf. 952 04 042

Hege Smestadmoen (2015-2017) 2. vara
Damsvingen 14
2634 Fåvang
Tlf. 45046444
E-post: s-egeh@hotmail.com

Medl. anleggsutv
Stig Sagstuen (2015-2017)
Kongsvegen 27
2634 Fåvang
Tlf. 906 59454

Medl. anleggsutv
Arne Syverrud (2014-2016)
Brekkomsvegen 1257
2634 Fåvang
Tlf. 61284910 (P) – 90164875 (M)

Valgkomite

Hans Amund Braastad (2015-2017)
Gørild Barth (2014-2016)