Terminliste

Vi har de siste åra lagd ei «lokal teminliste», der vi har satt opp oversikt over renn i nærområdet, som er aktuelle spesielt for våre løpere i de yngste aldersklassene. Dette gjør vi også i år.

Lista ligger vedlagt nedenfor. I tillegg har vi satt opp oversikt over de renn som inngår i GD-cup for 11 – 14 år, samt KM. Vi håper at dette gjør det litt enklere å finne fram til aktuelle renn for alle. I likhet med de siste åra, er det også i vinter et mål å øke antall deltakere i GD-cup’en.Vi oppfordrer derfor samtlige av våre løpere i aldersgruppen 11 – 14 år å delta i vinterens GD-cup-renn. Det er premiering til alle som deltar i minst 3 av rennene som inngår i cup’en.

Påmelding må som tidligere gjøres gjennom «min idrett». Dersom noen har spørsmål vedrørende påmelding til renn, kan dette rettes til Svein Morten Laingen eller Per Morten Nyeng.